I am married to costumes. I have an affair with fashion.

Tuesday, August 23, 2011

Theatra :)

Со огромно задоволство Ви претставуваме:

„Звукот на коските што се кршат“ според текст на Suzanne Lebeau, оваа есен во Theatra.
No comments:

Post a Comment