I am married to costumes. I have an affair with fashion.

Tuesday, August 23, 2011

Theatra :)

Со огромно задоволство Ви претставуваме:

„Звукот на коските што се кршат“ според текст на Suzanne Lebeau, оваа есен во Theatra.
Drama in a different way ;)

http://www.urbanlook.info/vesti-mainmenu-42/36-urbanlook-editorials/1169-2kings